Taaltrainingen |Vertalingen | Tarieven | Inschrijfvoorwaarden

Taaltrainingen

Taaltrainingen en workshopsOnze talencursussen worden gegeven voor het Spaans, Engels, Frans, Portugees, Duits, Italiaans en Chinees. Tevens bieden we Business Engels en Nederlands voor anderstaligen. Bent u geïnteresseerd in een workshop?

Individueel. De trainingen van ArianTS zijn individueel. Geen klas, geen talenpracticum, maar direct contact met een trainer. Eén op een. De training sluit dus precies aan op uw eigen niveau en  doelstelling.

Half intensieve trainingen. Wordt in dagdelen verdeeld en de duur is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de cursist hiervoor kan vrijmaken. Bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur.

Intensieve trainingen.  Een spoedtraining voor cursisten waarbij een snel resultaat van belang is. Bestaat uit 5 bijeenkomsten van 6 uur.

Super intensieve trainingen. Is er voor diegenen de op zeer korte termijn de doeltaal op een gewenst niveau willen brengen. Bestaat uit 5 bijeenkomsten van 8 uur.

In-Company trainingen. Onze docenten geven cursus op een door u gewenste locatie. Dit programma is gericht op zowel individuele cursisten als groepen. Met elke cursist wordt een persoonlijk adviesgesprek gevoerd om een training op maat te kunnen samenstellen. Voorwaarde is wel dat alle cursisten van een min of meer gelijkwaardig niveau zijn.*

Business Engels. Hier bekwaamt u zich mondeling en schriftelijk in het onderhouden van de zakelijke contacten. Het is mogelijk individueel of in groep.

Nederlands voor anderstaligen. Maatwerkcursus voor expats die  in Nederland komen wonen en werken. Inburgeringstraining en NT2 inbegrepen.

Naar Nederland. Inburgeringstraining voor expats die bezig zijn met het Basisexamen Inburgering.

NT2. Bedoeld voor diegene die begeleidt wil worden in het voorbereiding voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (programma I en II).

Certificaat. Na afloop van uw taaltraining ontvangt u een certificaat met daarop uw vorderingen en het bereikte niveau volgens het “Common European Framework for language learning, teaching and assessment”.

Zakencultuur & communicatietrainingen. De manier waarop u een boodschap verwoordt en verpakt is mede bepalend voor de reactie hierop van uw buitenlandse gesprekpartner. Wij zorgen dat uw medewerkers de juiste interculturele competenties hebben om uw internationale zaken goed en efficiënt te managen. (Zie ArianMC voor meer informatie. Tarieven zijn op aanvraag.)

*In-company trainingen zijn op aanvraag. Het tarief van trainingen op maat is afhankelijk van de duur en samenstelling van de cursus/workshop. Op basis van een intake of vrijblijvend gesprek kunnen wij aangeven wat de kosten zijn.
  - Adviesgesprek met verslag  (per persoon) is € 55,00
  - Adviesgesprek op een locatie naar keuze (p/p) is € 75,00