Taaltrainingen | Vertalingen | Tarieven | Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

 1. De inschrijving vindt plaats middels een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Download deze hier en mail of fax hem naar ons toe.
 2. Arian Talen Services bevestigt de inschrijving schriftelijk.
 3. De factuur voor het cursusgeld dient vóór de aanvang van de cursus te zijn voldaan. In het geval van te late betaling, zal voor iedere maand 2% van het totaal van de factuur in rekening gebracht worden plus administratie kosten.
 4. Eventuele annulering van een gehele cursus dient aangetekend te geschieden.
 5. Indien een gehele training wordt geannuleerd door de opdrachtgever, gelden de volgende regels:
  5a. Bij annulering tot de 21ste dag voor aanvang van de training: €75,00
  5b. Bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 7de dag voor aanvang van de training: 50% van het trainingsbedrag.
  5c. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training: het volledige bedrag.
  5d. De opdrachtgever kan de cursus eventueel door een plaatsvervanger laten volgen.
 6. Voor annulering van een cursus in dagdelen gelden de volgende regels:
  6a. De lesdata worden door de cursist(e) tijdens de eerste les met de docent(e) afgesproken.
  6b. Cursisten kunnen na vaststelling van de definitieve lesdata maximaal 1 les annuleren.
  6c. Voor annulering van de gehele cursus: zie punt 5.
  6d. Voor annulering van een dagdeel of een lesbijeenkomst:
  - Cursisten dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de les Arian Talen Services in kennis te stellen van hun afwezigheid.
  - Annulering voor lessen op maandag dienen uiterlijk op de voorafgaande
  vrijdag vóór 15.00 uur bij Arian Talen Services bekend zijn.
  6e. De opdrachtgever kan de cursus eventueel door een plaatsvervanger laten volgen.
  6f. Indien een cursist zich niet of niet tijdig heeft afgemeld, dan is het onmogelijk om de les in te halen en wordt de les in rekening gebracht.
 7. Voor In-company trainingen, zal er €0,30 per km en €45.00 compensatie reistijd (per trainingsdag) in rekening gebracht worden m.b.t. reiskosten docent.
 8. Alle prijzen zijn exclusief BTW, cursusmateriaal, administratie- en verblijfskosten.