Handelsmissies | Seminars + workshops | Informatie

Deelnemersvoorwaarden

 1. De onderneming of instelling moet ingeschreven staan in het handelsregister van de bevoegde Kamer van Koophandel.
 2. De aanmelding is geregistreerd nadat de onderneming of instelling van ArianMC een bevestiging heeft ontvangen.
 3. ArianMC behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst.
 4. Neemt deel aan de activiteit en gaat akkoord met een eigen bijdrage in de organisatiekosten van 500 euro en de deelnemersvoorwaarden van ArianMC.
 5. ArianMC behoudt zich het recht voor inschrijvers die zich na de vermelde deadline aanmelden te weigeren.
 6. ArianMC behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren of te annuleren, indien hiertoe naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de onderneming of instelling en het karakter van het project.
 7. Naast de deelnemersbijdrage in de kosten die gepaard gaan met de organisatie van het project, komen de individuele kosten –zoals reis en verblijfskosten- kosten van individueel transport, eventuele individuele tolken – voor rekening van de deelnemer
 8. Annulering door de deelnemer is zonder kosten mogelijk tot de aangegeven deadline voor aanmelding.
 9.  Bij annulering door deelnemer na de aangegeven deadline voor aanmelding kunnen reeds gemaakte kosten die gepaard gaan met ArianMC verhaald worden op deze deelnemer.
 10. De uitvoerder behoudt zich het recht voor om een project te annuleren, indien hiertoe naar zijn oordeel geronde redenen bestaan, zoals het niet behalen van het minimale aantal deelnemers of zoals in het geval van rampen, oorlog of andere vormen van overmacht.
 11. De deelnemer is verplicht de deelnemers bijdrage voor de kosten die gepaard gaan met de organisatie van de handelreis binnen 30 dagen, na ontvangst van de factuur, te voldoen.

«terug